fredag 7. mai 2010

varm - kald kontrast

Johannes Itten regnet med at det fantes 7 fargekontraster i sin fargelære. Når man tydelig kan skille farger fra hverandre kalles det motsetning, eller kontrast. De kalde fargene ligger til venstre i fargesirkelen, og de varme til høyre. De kalde er passive. De varme er aktive. Blå-grønn og rød-orange er de sterkeste kontrastene.
vi skulle male eg bilde ved bruk av varm-kald kontrasten . da valgte jeg og lage ei slags sol. som var litt kald i midten. og varme strålinger og en varm bakgrunn. litt forskjellige rød-toner og forskjellige blå-toner med en liten klatt grønn i .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar