mandag 11. januar 2010

ittens fargeteori


Johannes Ittens (1888–1967) fargeteori tar utgangspunkt i tre grunnfarger som han kaller primærfarger: rødt, gult og blått. Disse tre kan blandes to og to, og da får vi de tre sekundærfargene: blandingen mellom blått og gult blir grønt, for eksempel. I den ytre sirkelen oppstår tolv farger som er de tre primærfargene, de tre sekundærfargene og seks blandinger mellom disse igjen. De siste kalles tertiærfargene.De kalde fargene ligger til venstre på fargesirkelen, de varme til høyre. De kalde er passive, fjerne. De varme er aktive og nære. Blågrønt og rødorange er den sterkeste kontrasten.

mandag 4. januar 2010

skoleblogg

blogging på skolen , litt stress men kommer seg nok ;)

skoleblogg

denne bloggen er kun for skoleblogging !!