fredag 7. mai 2010

plakat - sandnes byjubileum 2010

her finn vi en oppgave og reise til sandnes sentrum og ta noen bilder som kjennetegner sandnes .og noen av bildene skulle vi bruke til plakaten vi skulle lage.
når jeg lakte denne plakaten tenkte jeg at jeg ville ha en sykkel, den er fra gammelt av fra sandnes , og er ganske fasinerende og se på, så har jeg med kulturhuset pga de kjennetenger sandnes veldig mye, med alle båtene som er der nere og sånt, og grunnen til at jeg har valgt den bagrunnen er fordi det er himmel og gress, det passer inn til sykkelen og kulturhuset. er veldig fornøyd med denne oppgaven .

klassebildet

i denne oppgaven ble vi delt inn i grupper på 3-4 personer . si skulle lage et klassebilde av alle i klassen, vi hadde ganske frie muligheter til og løse dette hvordan vi ville.her valgte vi og lage et puslespill , en brikke på hver elev i klassen, så vi begynte med og skjære ut brikkene og passet på at alle bli like , og passet sammen i hverandre . vi kopierte ut et nært bilde av de i klassen . Printet de ut og limte på , så skjærte vi rundt dem etterpå slik de passet på brikkene . på andre siden av brikket limte vi et grønt ark. og skreiv noen fakta om hver person . og på deres egen brikke. boksen var en skoeske som vi dekorerte med svart papir. og tog et bilde av hele puslesmillet og limte på. vi ville ha grønt på toppen av boksen og grønn slike oppi boksen, slik at det matcher med baksiden av brikkene .

varm - kald kontrast

Johannes Itten regnet med at det fantes 7 fargekontraster i sin fargelære. Når man tydelig kan skille farger fra hverandre kalles det motsetning, eller kontrast. De kalde fargene ligger til venstre i fargesirkelen, og de varme til høyre. De kalde er passive. De varme er aktive. Blå-grønn og rød-orange er de sterkeste kontrastene.
vi skulle male eg bilde ved bruk av varm-kald kontrasten . da valgte jeg og lage ei slags sol. som var litt kald i midten. og varme strålinger og en varm bakgrunn. litt forskjellige rød-toner og forskjellige blå-toner med en liten klatt grønn i .

Kvalitetskontrast

kvalitetskontrasten er den motsetning man får med og dempe fargene. eg farge blir dempet ved og blande inn hvitt ,svart ,brunt eller komplementærfargen.
her er det vi gjorde .
den til venstre : her skulle vi ha en komplementærfarge i midten , og en som var like sterk grå i hjørnene .så skulle i blande den røde balingen for og får rødere og rødere inn mot midten .

her er den i midten: i disse rutene skulle vi ha komplementærfargene blandes mot kverandre . på den samme måte som den til venstre .

den til Høyre: først skulle vi male eg gråtone i annen hver rute, som kan være like sterk som di andre fargene .så valgte jeg farger fra fargesirkelen, som var i samme lysstyrke som den grå. og malte i de tomme rutene .dette får gråfargen til og stå frem som sterk gråfarge .
H&M Oppgave


I denne oppgaven skulle vi lage et nytt deisgn og en pose til h&m . vi skulle bruke komplementærkontraster . jeg valgte blå-orange kontrasten . jeg ville lage en pose som var buet. og hadde litt pynt på. derfor ble det et hjerte på toppen av posen . jeg valgte et stort design slik at skriften kom godt fram på posen .

torsdag 6. mai 2010

lys-mørk kontrasten

I lys - mørk kontrasten er det veldig mange gråtoner, og en lys - mørk kontrast består av svart og hvit farge . blander du hvit i den svarte får du en mørk gråtone. det fins mange forskjellige lys og mårk toner .

På dette bilder ser du veldig godt hvor tonene ligger . oppe i det venstre hjørnet ser du de lyse tonene, og ned over mot høyre hjørnet ser du de mørke skyggene, kommer veldig godt fram ved dette bildet.

komplementær- kontrasten

komplementær farger er farger som står overfor hverandre i fargesirkelen, for eks . lilla-gul . rød-grønn og blå- orange . dette er komplementærfarger . vis du legger grå maling maling oppi disse fargene , blir tonen en helt annen farge .

vi fikk en oppgave vi skulle stilisere bildet vi valgte. jeg valgte en apekatt unge som sitter på en seng. den malte jeg gul og lilla .

mandag 11. januar 2010

ittens fargeteori


Johannes Ittens (1888–1967) fargeteori tar utgangspunkt i tre grunnfarger som han kaller primærfarger: rødt, gult og blått. Disse tre kan blandes to og to, og da får vi de tre sekundærfargene: blandingen mellom blått og gult blir grønt, for eksempel. I den ytre sirkelen oppstår tolv farger som er de tre primærfargene, de tre sekundærfargene og seks blandinger mellom disse igjen. De siste kalles tertiærfargene.De kalde fargene ligger til venstre på fargesirkelen, de varme til høyre. De kalde er passive, fjerne. De varme er aktive og nære. Blågrønt og rødorange er den sterkeste kontrasten.

mandag 4. januar 2010

skoleblogg

blogging på skolen , litt stress men kommer seg nok ;)

skoleblogg

denne bloggen er kun for skoleblogging !!